Obchodní podmínky

1. Všeobecné informace

1.1 Prodávajícím je společnost MDAV s.r.o. se sídlem Pri Hrubej lúke 3625/29, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka, která je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, Oddíl: Sro. , Vložka číslo: 147637 / B, IČ: 53132173, DIČ: 2121332048. tel. +421 940 759 377, e-mail: hello@beilson.com (dále jen prodávající). Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce (SOI) Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava Obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele.

1.2 Prodávající není plátcem DPH. Není možný odpočet DPH.

1.3 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávajícího s úmyslem koupě zboží, které prodávající nabízí.

1.4 Prodávající nabízí hlavně nové zboží. V nabídce se může objevit i zboží: Rozbalený (Záruka 24 měsíců), Použitý (Záruka 12 měsíců). Stav zboží je vždy viditelně uveden.

1.5 Používáním webu tohoto internetového obchodu a potvrzením objednávky dává kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

1.6 Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových Obchodních podmínek.

2. Objednávání

2.1 Zboží může kupující objednávat následovně:
a) prostřednictvím nákupního košíku na webu prodávajícího,
b) telefonicky,
c) emailem,
d) chatom

2.2 Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu.

2.3 Odeslanou objednávku potvrdí prodávající do 24 hodin emailem a zároveň oznámí kupujícímu dostupnost a termín dodání zboží. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné!

2.4 Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně podle objednávky.

2.5 Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 24 hodin od objednání zboží bez udání důvodu. Kupující může objednávku zrušit v Zákaznické sekci na web-stránce prodávajícího, telefonicky, e-mailem nebo chatem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky. V případě, že již byla částka za objednané zboží uhrazena, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího, nebo jejich doručí jiným způsobem, který si spolu dohodnou.

2.6 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží, nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, …)

3. Ceny

3.1 Prodávající není plátcem DPH. Není možný odpočet DPH.

3.2 K základní ceně objednávky je připočítána cena za dopravu zboží podle toho, jaký způsob doručení si kupující vybere. Cena je odvozena od celkové hmotnosti objednaného zboží a aktuální sazba je viditelná přímo v objednávce (při každém způsobu dopravy). Balné je zahrnuto v ceně dopravy.

4. Platby

4.1 Platit za zboží může kupující na dobírku nebo převodem na účet prodávajícího na základě proforma (zálohové) faktury. Na základě odeslané objednávky vystaví prodávající proforma (zálohovou) fakturu, kterou zašle spolu s potvrzením objednávky e-mailem. Tuto platbu může kupující uskutečnit následovně:

a) převodním příkazem ze svého účtu, b) přímým vkladem v hotovosti na účet prodávajícího,
c) platebním systémem PayPal,
d) platební kartou prostřednictvím platební brány Stripe

4.2 Platba je možná pouze v CZK alebo v EUR.

4.3 Daňový doklad (fakturu) posílá prodávající kupujícímu spolu se zbožím nebo emailem.

5. Dodací podmínky

5.1 Dodací lhůta na zboží v nabídce prodávajícího je ve většině případů do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky, maximální doba dodání je 14 dní nebo po dohodě s kupujícím lze prodloužit. O dodací lhůtě a termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat při potvrzení objednávky emailem nebo telefonicky. Pokud kupujícímu nevyhovuje oznámena prodloužená dodací lhůta, má možnost stornovat objednávku v souladu s bodem 2.5 těchto Obchodních podmínek.

5.2 Zboží bude vyexpedováno okamžitě po potvrzení objednávky a po splnění všech podmínek pro vyskladnění.

6. Doručení zboží

6.1 Prodávající zajišťuje dopravu zboží způsobem, který si kupující vybere z nabízených možností v objednávce: a) kurýrní službou, b) Slovenská poštou.
6.2 Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo.
6.3 Zboží je přiměřeně zabalen a zabezpečen. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky.
6.4 Spolu se zbožím dodá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad), dodací list. Prodávající také dodá spolu se zbožím návod k obsluze a záruční list pokud to vyžaduje povaha zboží.
6.5 Za zboží odpovídá prodávající až po jeho převzetí kupujícím ..
6.6 Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží kupujícímu zaviněné přepravcem. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem odpovídá v plném rozsahu přepravce. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení všech škod přepravcem.
6.7 V případě většího zájmu se může stát, že máme nedostatek zboží a tak Vámi objednané zboží Vám můžeme dodat v několika balících, přičemž poštovné platíte jako za jeden balík.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1 Kupující je v souladu se zákonem oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy (dle zákona “od kupní smlouvy”, pokud již kupující převzal zboží) do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

7.2 Zboží na vrácení musí být:
a) nepoškozené b) kompletní (včetně příslušenství, dokumentace, …),
c) včetně přiloženého dokladu o koupi.

7.3 Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží podle bodu 7.1 těchto Obchodních podmínek, je povinen:

a) kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od vybavené objednávky, uvést číslo objednávky (variabilní symbol), datum koupě a číslo svého účtu pro vrácení peněz,
b) zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího – zboží se doporučuje poslat doporučeně, pojištěný a použít vhodné balení, aby během přepravy nedošlo k popsání, polepení, ani jinému znehodnocení původních obalů a samotného zboží (prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy) ,
c) uhradit náklady spojené s vrácením zboží (poštovné, pojištění, …).

7.4 Po splnění podmínek podle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek a po obdržení vráceného zboží je prodávající povinen:

a) převzít zboží zpět,
b) vrátit kupujícímu ve lhůtě nejpozději 15 dnů ode dne odstoupení od vybavené objednávky celou cenu zaplacenou za zboží, kromě poplatku za dopravu.

7.5 V případě nesplnění některé z podmínek podle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od vybavené objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

8. Záruka a reklamace

8.1 Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zvláštními předpisy.

8.2 Záruční doba na nový a rozbalený zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 24 měsíců. Na použité zboží je záruční doba 12 měsíců. Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy stačí doklad o zakoupení (přiložena faktura). Předložení dokladu o zakoupení pro účely reklamace postačuje i v případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník ho ztratil.

8.3 Záruka se nevztahuje na:

 • běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním kupujícího,
 • nedovolené zásahy do přístroje,
 • živelné katastrofy,
 • falešný doklad o koupi nebo jiné výrobní číslo zařízení,
 • mechanická poškození výrobku (např. rozbití, pád, poškození krytu),
 • nesprávné používání kupujícího,
 • používání v rozporu s návodem k použití

8.4 Reklamované zboží je kupující povinen doručit na reklamaci čistý, mechanicky nepoškozené, s kopií faktury, dodacího listu. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat i popis vady.
8.5 POSTUP REKLAMACE:
8.5.1. Co nejdříve nás informovat emailem nebo telefonicky o chybě výrobku.
8.5.2. Poslat produkt zpět na adresu firmy prodávajícího: Pod vodojem 348/8, 044 31 Družstevná pri Hornáde, Slovensko.

MIMOSOUDNÍ (ALTERNATIVNÍ) ŘEŠENÍ SPORŮ

Zákonem č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů se na Slovensku zavádí nový způsob mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen s vybavením jeho reklamace nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud ani výzva spotřebitele nepřinese požadovaný výsledek, spotřebitel může obrátit na jeden ze subjektů ARS. Tento subjekt konkrétní případ posoudí a může začít proces ARS, který představuje rychlejší a méně nákladný varianta oproti soudnímu řízení či mediaci.

Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Subjekty ARS jsou:
zákonem stanovené orgány: Slovenská obchodní inspekce (soi.sk)
jiné oprávněné osoby zapsané v seznamu Ministerstva hospodářství SR na základě vlastní žádosti (např. sdružení na ochranu práv spotřebitelů)

Kdy se spotřebitel může obrátit na subjekt ARS?

Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení ARS, jestliže prodávající neodpoví na žádost spotřebitele o nápravu do 30 dnů ode dne jejího odeslání nebo pokud na ni odpoví zamítavě.

Řešení sporů online

Na řešení sporů lze použít i online platformu ec.europa.eu/consumers/odr

9. Ochrana osobních údajů

Co jsou osobní údaje?

Osobním údajům se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo identifikovatelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo identifikovatelný, pokud možno subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména jméno, příjmení, adresa fyzické osoby, e-mail, IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (“zákon o ochraně osobních údajů”).

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo změna, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Kdo je správce resp. zpracovatel osobních údajů?

Jsme společnost MDAV s.r.o., IČO 53132173, se sídlem v Pri Hrubej lúke 3625/29, 841 02 Bratislava – městská část Dúbravka, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro. , Vložka číslo: 147637 / B.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, jak dlouho a vybíráme případně dalších zpracovatelů, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje na odpovědnou osobu

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování údajů obrátit s nějakými otázkami, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +421 940 759 377 nebo e-mailem na hello@beilson.com

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy: Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, tel. číslo nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy – dodání zboží.
 • vedení účetnictví: Pokud jste zákazníkem, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing – zasílání newsletterů: Vaše osobní údaje (e-mail) používáme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Pokud jste naším zákazníkem, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají a to po dobu nezbytnou k plnění smlouvy. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery pouze na základě Vašeho souhlasu, po dobu 7 let od udělení souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každé zaslané e-mailové zprávě
 • pokročilý marketing na základě souhlasu: Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 7 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů nebo použitím odhlašovacího odkazu v každé zaslané e mailové zprávě.
 • Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies na měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, protože věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu. Naše webové stránky můžete procházet i v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů.

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou legislativou. Pro zpracování osobních údajů využíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uložený na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Přijali jsme a udržujeme všechny možné (aktuálně známé) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů třetím stranám.

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služby a aplikace zpracovatelů, kteří vědí data ochránit a na dané zpracování dat se specializují. Jsou to tito zpracovatelé: Facebook, účetní firma, přepravce.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatelů, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimální zákonem požadované nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů mimo EU.

Jakékoli zpracování osobních údajů bude provedeno zejména na území EU. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající stupeň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte svá práva. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: hello@beilson.com

Máte právo na informace, které jsou plněné již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoliv vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 14 dnů, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo jakékoliv své osobní údaje budete považovat za zastaralé nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, myslíte si, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechna data smazat nebo pokud jste vysloví námitky proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. Odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenosnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Zde potřebujeme alespoň 10 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vašim dalším právem je právo na vymazání (být zapomenut). V takovém případě vymažeme všechny Vaše osobní údaje z našich systémů i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a také ze záloh. Pro zajištění práva na výmaz potřebujeme 10 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme velmi rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produktovými informacemi a službami Vám zasíláme pokud jste náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkům ještě nejste, posíláme Vám e-maily pouze na základě Vašeho souhlasu. V obou případech lze ukončit odběr našich e-mailů kliknutím na odhlašovací odkaz v každé zaslané e-mailové zprávě ..

Mlčenlivost.

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydané žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 20.9.2020

9.1 Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkům v rámci objednávky zboží či zákaznické registrace prostřednictvím internetového obchodu beilson.com jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů (dále jako “ZOOU”). K poskytování osobních údajů dochází při odeslání objednávky nebo registraci zákaznického účtu v internetovém obchodě beilson.com, a to v rozsahu údajů uváděných ve formuláři objednávky či v registračním formuláři.

9.2 Odesláním objednávky, resp. uzavřením kupní smlouvy, dává zákazník v souladu se zák. č. 122/2013 CFU souhlas prodávajícímu se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů pro účely uzavření kupní smlouvy, vybavení objednávek a související komunikace se zákazníkem, ale i po úspěšném vyřízení objednávky pro účely plnění ze smlouvy a vedení příslušné evidence (např. při vyřizování reklamací, vedení účetnictví a apod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží.

9.3 Provedením registrace zákaznického účtu přes internetový obchod beilson.com, zákazník souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů prodávající, případně třetí osoba, jak touto společností určený zprostředkovatel ve smyslu citovaného zákona, zpracovávala, shromažďovala a uchovávala osobní údaje zákazníka poskytnuté zákazníkem při jeho registraci. Zákazník také uskutečněním zákaznické registrace a / nebo zaškrtnutím souhlasu se zasíláním novinek jakoukoli formou při odesílání objednávky, uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a využíváním těchto jeho osobních údajů pro účely propagační i marketingové as předáním těchto údajů obchodním partnerům prodávajícího na účely propagace a marketingu, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby prodávající a případně třetí osoby, se kterými tato společnost uzavřela příslušná smluvní ujednání, posílaly zákazníkovi obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zák. č 147/2001 Sb. o reklamě a zák. č. 610/2003 Sb. o elektronické komunikaci. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail, pohlaví. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

9.4 Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou: společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nezbytném pro účely doručení zboží nebo externím dodavatelem. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních informací je udělen na dobu neurčitou a je možné ho kdykoliv zdarma odvolat výslovným a určitým projevem v písemné formě adresované prodávajícímu, a to poštou, telefonicky nebo elektronicky na e-mail hello@beilson.com Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde zároveň ke zrušení zákaznické registrace. Zákazník má podle zák. č. 122/2013 CFU v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména následující práva:
Zákazník má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat:
a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávány,
b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí podle odstavce 5 je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje pro zpracování,
d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
f) likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
g) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
h) blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.

Zákazník má právo u prodávajícího na základě písemné žádosti namítat vůči:
a) zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

9.5 Údaje o podstránkách, které jste na naší stránce navštívili poskytujeme třetím stranám v souvislosti s cílenou reklamou jen s vaším souhlasem např. Google Facebook a jiné pro nástroje Google Ads, Facebook Pixel a jiné. Tyto nástroje nám umožňují zobrazovat cílené reklamy na platformách Facebook, Google Ads a jiné na základě toho, které podstránky jste na naší stránce navštívili. Pokud nechcete, aby se vám takové reklamy zobrazovaly, můžete používat prohlížeč v anonymním režimu s tím, že na ostatních kartách prohlížeče budete odhlášen z účtů Google, Facebook a jiné.

9.6 Cookies – Při používání naších stránek souhlasíte s ukládáním a čtením souborů Cookies na vašem zařízení. Cookies jsou soubory, které se ukládají na vašem zařízení a slouží k analyzování podstránek, které jste u nás návštevili a na zobrazování reklam. Cookies mohou být uloženy a nasládlá Cookies nám umožňují lépe přizpůsobit obsah. Pokud nechcete, aby byly soubory Cookies ukládány na vaše zařízení, můžete naše stránky používat v prohlížeči se zapnutým režimem soukromé / anonymní / inkognito prohlížení. Cookies nám umožňují získávat statistické informace návštěvnosti pomocí funkce Google analytics nebo Facebook Pixel.

9.7 Vaše údaje z platebních karet nezpracováváme. Zpracovávají jejich platební brány nebo banky.

9.8 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.sk tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně na její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. Povinností obchodníka je umožnění zákazníkům odmítnout zasílání obchodních sdělení včetně dotazníků Ověřeno zákazníky. Z článku 3.2 vyplývá, že povinností obchodníka je nabídnout zákazníkovi možnost tato oznámení nedostávat. To může být řešeno nezaškrtnuté checkboxy s textem: “nesouhlasí se zasláním dotazníku spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky, který pomáhá zlepšovat vaše služby.” Heureka bude kontrolovat, zda má e-shop na svých stránkách checkbox pro službu Ověřeno zákazníky.

V případě námitek, problémů, dotazů nebo nesouhlasu se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat na hello@beilson.com

10. Sponzorované

Na naším webu se mohou vyskytovat odkazy na stránky obchodních partnerů. V některých případech, pokud si po kliknutí na takový odkaz zakoupíte zboží ze stránky obchodního partnera, můžeme získat malou provizi v hodnotě několika procent z provedeného nákupu.


Nákupní košík